Yenilenebilir Kaynaklar

Türkiye, 20 milyon hektarın üzerindeki ekilebilir tarım arazisi ile 214 ülke içinde kişi başına 0.25 hektarlık işlenebilir arazi ile 15'inci sırada yer almaktadır. Tarımsal faaliyetler ülkemiz ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus başına ekilebilir alanların azalmakta olması mevcut tarımsal alanlarda verim yönetimini daha önemli bir duruma getirmiştir. Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Merkez Binasında Pilkington Suncool ™ 50/25 Camlar Tercih edilmiştir.

 

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Merkez Binasında Pilkington Suncool ™ 50/25 Camlar Tercih edildi.
Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Merkez Binasında Pilkington Suncool ™ 50/25 Camlar Tercih edildi.
Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Merkez Binasında Pilkington Suncool ™ 50/25 Camlar Tercih edildi.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol ile Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Projesi oluşturulmuştur.

TARBİL Projesinin temel amacı, bilimi tarımda en üst düzeyde kullanıp, tarımsal verimi arttırmaktır.
Proje kapsamında uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından alınan verilerin bilgisayarlarda değerlendirilmesi ile ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
TARBİL Projesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir.
Türkiye'de örnek gösterilebilecek, farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalıştığı kurumlar arası ortak bir merkeze sahiptir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki TARBİL Projesi'nin yönetiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da yer almakta, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) tarımsal araştırma desteği ile bakanlık birimleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

TARBİL Projesi ile ülke genelinde 12 Milyon noktanın her birinde saatte iki defa 120'den fazla parametre hesaplanabilmektedir.
TARBİL verileri cep telefonu ve tablet uygulamaları ile çiftçiye ulaştırılacaktır. TARBİL'in otomasyon sistemlerine ve tarım araçlarına da entegrasyonu sağlanmaktadır.

Uydu görüntü ve yersel veri toplamada ortak sistem kullanımı, biçerdöverlere entegre edilen verim ölçerleri, vb. yöntemleri ile TARBİL ile elde edilecek ekonomik kazanımlar yılda 20 Milyar TL'ye ulaşma potansiyelindedir.

TARBİL projesi ile ölçüm istasyonlarından alınan sayısal veriler ve uydu görüntüleri gerçek zamanlı olarak nitelikli bilgiye dönüştürülmekte ve sunulmaktadır.

TARBİL faaliyetlerinin idaresi, gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi, ülke sathındaki bileşenlerin işletilmesi, Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması ve katılımcı kurumlar arası iletişimin sağlanması için yeni bir merkez bina yapılmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde bir alan TARBİL Projesi için tahsis edilmiştir.
TARBİL Merkez Bina'sının tasarımı İLTAY Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

Merkezin mimari konseptinde, TARBİL projesinin ana işlevinin ve kurumsal kimliğinin vurgulanması için sürdürülebilir, çevre dostu, yeşil bina özellikleri kazandırmak hedeflenmiştir.

Özellikle çalışma alanlarında gerek verimi arttırmak, gerekse enerji tasarrufu sağlamak amacı ile cephelerde ve galeri üstünde gün ışığı kullanımı arttırılmıştır.

Fiziksel çevre kontrolü ve enerji verimliliğinin sağlanması için cam seçiminde Pilkington Suncool ™ 50/25 yüksek performanslı güneş kontrol camları tercih edilmiştir.

Çevresel sorumluluğun, enerji ve malzeme korunumunun ve insan sağlığının ön planda tutulduğu TARBİL Merkez Binası, yeşil bina tasarım kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda Dünya'nın önde gelen yeşil bina değerlendirme sistemlerinden Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikası hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Sarıyer, İstanbul
Proje Tipi: Ofis, Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü
Danışman: Hasan Şener, İltay Enerji
İç Mekan Projesi: İltay Mimarlık
Proje Yöneticisi: Ebru Ünver
Konsept Tasarımı: İltay Mimarlık
Uygulama Projesi: İltay Mimarlık
Cephe Tasarımı: İltay Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Rengin Ünver
Statik Projesi: YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri (YBTAS)
Mekanik Projesi: Doreng Mühendislik
Tesisat Projesi: Doreng Mühendislik, ATLANTİS Elektrik
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
Arsa Alanı: 7,500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 13,600 m2

Aqua Therm Tashkent 2019

27 Şubat-01 Mart 2019
Aqua 300 230 EN

VI. International Nuclear Power Plants Summit

teskon + SODEX İzmir 2019

ICSG İstanbul 2019

ICCI 2019

ISK - SODEX Istanbul 2019

INGAS 2019

ISAF İstanbul 2019